Лични данни

Име

*

Презиме

*

Фамилия

*

ЕГН

*

Номер на лична карта

*

Лична карта издадена на

*

Лична карта валидна до

*

Снимка

*

     
Адресни ДАННИ

Държава

*

Област

*

Община

*

Град / Село

*

Квартал

*

Улица

*

Блок

(номер / обозначение)

*

Вход

(номер / обозначение)

*

Апартамент

(номер)

*

Пощенски код

*

     
Друга информация

*

*

Ако възникне необходимост съм готов/а да предоставя още информация

     
     

 

 
КОНТАКТНИ данни

Домашен телефон

*

Служебен телефон

 

Личен телефон

(мобилен по възможност)

*

Електронна поща

*

Skype

 

MSN

 

ICQ

 

mIRC

 

Интернет страница

 
     
Образование и работа

Образование

*

Специалност

*

Втора специалност

 

Професия

*

Месторабота

(за безработни, моля напишете "Безработен")

*
     
Съгласия, декларации, желания

*

*

Съгласявам се да получавам съобщения от и за дейността на „НОСБ“.

*

*

Декларирам, че ще спазвам разпоредбите на Устава, вътрешните актове, решенията на Управителният съвет и Общото събрание на „НОСБ“.

*

*

Декларирам, че не изтърпявам съдебно наказание.

*

*

Декларирам, че не съм осъждан/а.

*

*

Декларирам, че имам чисто съдебно минало.

*

*

Декларирам, че съм известен/а, че нося наказателната отговорност по чл. 313 от НК.

*

*

Изразявам желанието си да бъда член на „НОСБ“.

*

*

Декларирам, че няма да извършвам действия, накърняващи доброто име на „НОСБ“, ще пазя имуществото му и редовно ще внасям членския си внос.

*

*

Съгласявам се личните ми данни да бъдат обработени от „НОСБ“ във връзка с регистрацията ми като член.