Управление


Общо събрание

Управителен съвет

 • Председателг-н Димитър Мандраджиев
 • Главен секретар – очаква назначение
 • Заместник-председател по функции – очаква назначение
 • Заместник-председател по дейносточаква назначение
 • Финансов отговорникочаква назначение

Правен съвет

 • Ръководител –  – очаква назначение
 • Правен консултант –  – очаква назначение

Финансов съвет

 • Ръководителочаква назначение

Постоянни и непостоянни комисии

 • ПК „Прессекретариат и връзки с обществеността“
 • ПК „Проекти“

Постоянни и непостоянни работни Групи

 • ПРГ „Севтополис“
 • НРГ „1ви младежки форум“ (август-октомври 2006 г.)

Постоянни и непостоянни комисии

 • БТА – Българска телеграфна агенция

 
Be Sociable, Share!