Декларации


.

Д Е К Л А Р А Ц И Я

НА

СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ СЪХРАНИ БЪЛГАРСКОТО“

1 септември 2006

В днешния ден да си млад човек и достоен гражданин на страната си е отговорност.

Ние сме онова поколение млади българи, което:

– беше свидетел на трудния политически преход.

– няма носталгия към обществената система, в която са живели нашите родители.

– е убедено, че гражданите на тази държава имат право на почтено управление.

Във възрастта, в която можем да бъдем най-креативни, ние сме ограничавани и демотивирани в резултат на последиците от объркания преход:

– от корупцията в съдебната и административната система на всички нива,

– от силно развитата криминогенност във всички форми,

– от неефективността на институциите,

– от факта, че свободния пазар се разви по схема, която не дава спокойствие в частния сектор,

– от неефективната здравна система.

Всичко това наложи един вреден и деформиран модел на гражданско поведение, който не ни допада- не само заради ограничаването на личния стремеж към реализация, а и защото моралното безразличие ни унищожава като нация.

Демокрацията включва широка обществена ангажираност и обединение на добрата воля на много хора, в които неизменна част са свободата и отговорността. През отминалите години видяхме как различните партии разиграваха политически експерименти, в които заложници бяха доверието и търпението на нас, гражданите.

С това превърнаха в жертва цялото българско общество. Липсата на обществена отговорност и решителност на всички нива на държавата доведоха до зависимост от неписаните правила и закони на един “елит” в сянка.

Ние отказваме да приемем разрушаването на правилата на демократичното общество като даденост, защото това води до липсата на воля за градивно мислене и действие. Подмяната на ценности, обърканите критерии, липсата на коректив, чувството за безнаказаност, лиши нас, младите от отношение, което да ни стимулира и мотивира като носители на бъдещето на нацията.

Връзката между гражданите и тези, които по правило трябва да ги представляват и защитават интересите им, е прекъсната. Намерението ни е да се намесим именно там. Без значение колко време ще ни отнеме това, убедени сме, че това е необходимо, ако искаме да общуваме с останалите европейски държави на ново цивилизационно ниво.

Като граждани считаме за редно да дадем своя принос, който зависи от общите ни усилия, за да премахнем това, срещу което негодуваме. Откъслечните еднолични опити за противопоставяне не биха могли да имат същата сила и значение За тази цел смятаме да изградим структура, която да работи и защитава обществото. Ние сме носители на бъдещето и си даваме ясна сметка от какво значение е нашата позиция. Затова сме готови да се изправим лице в лице с проблемите, само така ще пресечем задълбочаващата се криза. Целта ни е гражданското действие на българина да бъде насочено към развитието, а не към оцеляването.

За да сме полезни ни е нужен нов стил на поведение – нетърпимост към лъжата, към корупцията, към унищожаването на ценности с лека ръка. Вярваме, че така ще провокираме активност и ще успеем да събудим позитивно отношение. Амбицията ни е да стимулираме добронамереността с цел защита на интересите на гражданите, да отстояваме правото на доходи, с които да се развива творческият потенциал на нацията. В основата на нашето послание стои вярата в националната ни идентичност. Нека заедно да обединим своя потенциал и да бъдем полезни в името на едно по-добро бъдеще. Само чрез смело и принципно действие можем да обезвредим бездействието и безразличието. Вярваме, че с общи усилия и непримирим дух може да изградим баланс на личните и обществени интереси. Знаем, че добродетелите и моралът са въпрос на личен избор, вярваме че разумът ще надделее.

За да не бъдем обречени на безлично бъдеще, в което неуспешно копираме чужди модели, с които нямаме историческа и духовна връзка, трябва да вложим българския принос към развитието на Европа в ХХІ в. Този принос е възможен само ако възродим културно-историческите и духовни ценности на българската нация и така да спечелим доверието и уважението, за да бъдем желани партньори.
Затова искаме да генерираме добрата воля и таланта у всеки един участник и с общите ни действия да изразим убедително това обществено начало.

Каним всички граждани, неправителствени организации, колеги от различните ВУЗ-ове, медии, представители на политически партии и всички, които разбират необходимостта от такова обединение, да се присъединят КЪМ НАС.

.

.

.

О Ф И Ц И А Л Н А   П О З И Ц И Я

НА

СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ СЪХРАНИ БЪЛГАРСКОТО“

по въпроса за

обвързаността на сдружението с една или друга политическа сила

3 декември 2006

като създатели на слогана „Съхрани Българското“ и като едни от организаторите на първите 2 инициативи под това име (Национална младежка бригада „съхрани българското“ – 2005 и първи национален младежки събор „съхрани българското. бъди българин“ – 2005), ние, които сме в сдружение „национално обединение съхрани българското“ заявяваме нашата позиция, че желаем да работим с всяка една институция, която споделя нашата декларация и с тези организации, които ще спомогнат за реализация на целите ни.

Ние от сдружение „национално обединение съхрани българското“ желаем идеята за съхраняването на българщината да разшири своята обхватност и в други сфери на обществения живот. обвързването на идеята, за съхраняване на българското в разнородните му аспекти, ще е хубаво да бъде подкрепена на всяко равнище и от всяка организация, която желае да спомогне за развитието й. Конституционно право е на всяко физическо или юридическо лице да окаже подкрепа.

сдружение „Национално обединение съхрани българското“ е неправителствена организация, в обществена полза, с идеална цел.

сдружение „Национално обединение съхрани българското“ не е политически обвързана с някоя политическа сила, партия, организация, група от хора или политическа личност.

сдружение „Национално обединение съхрани българското“ ще подкрепя развитието и реализирането на идеи, които сметне, че са необходими да бъдат оползотворени с оглед на по-доброто бъдеще и реализирането на целите на сдружението.
.

.

.

О Ф И Ц И А Л Н А   П О З И Ц И Я

НА

СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ СЪХРАНИ БЪЛГАРСКОТО“

относно

проведените доброволни младежки бригади, археологически семинари, летни археологически университети и младежки събори – част от нициативата

“СЪХРАНИ БЪЛГАРСКОТО” през 2005 г., 2006 г. и 2007 г.

19 октомври 2007

Уважаеми,

с настоящата позиция Национално обединение съхрани българското изразява своето виждане за и оценява проведените през 2005 г., 2006 г. и 2007 г. доброволни младежки бригади, археологически семинари, летни археологически университети и младежки събори – част от нициативата “СЪХРАНИ БЪЛГАРСКОТО”.

Ние младежите членове на Национално обединение съхрани българското като създатели на името и мотото “СЪХРАНИ БЪЛГАРСКОТО”, инциатори на патриотична дейност и чувства сред нашите връстници и организатори на първите няколко инициативи, дали началото на идеята “Съхрани българското” изразяваме нашето задоволство и даваме положителна оценка на проведените инициативи и акции от други оргаизации, последвали пътя, който ние предначертахме още през 2005 г.

Младежки бригади “Съхрани българското” 2005, 2006, 2007 г.

През юли 2005 г. беше поставено началото на формирането на идеята “Съхрани българското” с организираната от Интернет младежка медия “СветЪ” и фондация “Щедро сърце” първа доброволна младежка бригада “Съхрани българското”. След продължително търсене на подходяща подкрепа и отказ от няколко ведомства Президентът на Република България прие поканата да стане патрон на младежката бригада. Тази първа младежка бригада имаше за цел да почисти и социализира обекти в старопрестолните столици Плиска и Велики Преслав – Голямата базилика и Царския дворец. В нея взеха участие над 170 ученици, студенти и организатори от цялата страна. Участниците бяха от 10 университета и 5 училища. Резултатите от акцията са следните: над 25 декара почистена и социализирана територия; обърнато бе стратегически нужното внимание на няколко обекта, част от културно-историческото наследство на нашата родина, впоследствие на което те получиха финансиране от няколко милиона лева за реставрационни и консервационни дейности.

През 2006 г. младежките бригади “Съхрани българското” продължиха под формата на археологически семинари, организирани от новопоявилото се през октомври 2005 г. гражданско сдружение “Национално движение българско наследство”. Идеята да се дава път и на други организации да организират дейности част от инициативата “СЪХРАНИ БЪЛГАРСКОТО” даде нов тласък на идеята “СЪХРАНИ БЪЛГАРСКОТО” и по този начин Интернет младежка медия “СветЪ” и фондация “Щедро сърце” намериха достойни свои заместници за младежките бригади. По данни на сдружение “Национално движение българско наследство” в археологическите семинари са взели участие около 160 ученици и студенти, а обектите са били 5 на брой. Инициативата отново беше патронизирана от Президентството на Република България.

През лятото на 2007 г. идеята за бригади “Съхрани българското” се преформулира за пореден път. Новото виждане върху третите по ред бригади беше под формата на “ЛЕТНИ УНИВЕРСИТЕТИ” – “СЪХРАНИ БЪЛГАРСКОТО 2007”, като за целта те бяха организирани от редица преподаватели от български ВУЗ-ове. По данни на организаторите на инициативата – отново сдружение “Национално движение българско наследство”, за третите под ред младежки бригади, младите хора са получили сертификати, които удостоверяват дейността им за стаж. Сдружението на проф. Маргарита Ваклинова обяви, че в акцията за 2007 г. са взели участие над 90 ученици и студенти от 6 български града като те са работили на 2 обекта. Отново патрон на инициативата беше Президентът на Републиката.

Младежки събори Съхрани българското” 2005, 2006 г.

През 2005 г. за първи път беше организиран национален младежки събор, който да е част от идеята “СЪХРАНИ БЪЛГАРСКОТО”. Той се състоя в Деня на народните будители – 1 ноември, като инициатори и организатори бяха следните 6 формирования: фондация “Щедро сърце”, Интернет младежка медия “СветЪ”, сдружение “Национално движение българско наследство”, сдружение “Младежки департамент за европейска интеграция”, сдружение “Студентско общество за компютърни изкуства” и Национален дворец на културата. По време на събора шестте организации–инициаторки проведоха следните няколко мероприятия:

– Дискусия на тема: „Родолюбие и историческа памет“ – в Слънчевата зала на Националния исторически музей – организирана от сдружение “Национално движение българско наследство”, Интернет младежка медия “СветЪ” и фондация “Щедро сърце”. В дискусията взеха участие видни български историци, археолози, политици, социолози, младежи-участници в събора. Специален гост беше първата дама на България – г-жа Зорка Първанова.

– Дискусия на тема: „България – нашето отечество“ (политика на държавата и обществото за сънародниците ни извън България) – в зала № 6 на НДК – организирана от сдружение “Национално движение българско наследство”, сдружение “Младежки департамент за европейска интеграция” и Националния дворец на културата. В дискусията взеха участие политици, социолози, младежи-участници в събора.

– Форумът „Компютърно пространство 2005“ – в Централния военен клуб и Унгарския културен институт – организирана от сдружение “Студентско общество за компютърни изкуства”. Във форума взеха участие отявлени български специалисти по дизайн и програмиране на софтуерни продукти и решения.

– Експозиция на снимки от успешната първа младежка бригада “СЪХРАНИ БЪЛГАРСКОТО” – в фоайето на зала № 6 на НДК – организирана от Интернет младежка медия “СветЪ” и фондация “Щедро сърце”.

– Представяне на първата българска интернет кампания “БЪЛГАРСКАТА КЪЩА” – в зала № 6 на НДК – организирана от Интернет младежка медия “СветЪ”.

– Прожекция на различни клипове, показващи дейността по време на редица мероприятия представени в програмата на събитието – в зала № 6 на НДК – организирана от сдружение “Студентско общество за компютърни изкуства”, Интернет младежка медия “СветЪ”, фондация “Щедро сърце” и сдружение “Младежки департамент за европейска интеграция”.

– Представяне на конкурса за есе “ТИ СИ БЪЛГАРИН” – в зала № 6 на НДК – организирана от сдружение “Младежки департамент за европейска интеграция”.

– Среща-разговор „Книгата и възраждането на българския дух“ – в зала № 10 на НДК – организирана от сдружение “Национално движение българско наследство”.

– Среща на участниците в събора с президента на Република България – в зала № 6 на НДК – организирана от сдружение “Национално движение българско наследство”, Интернет младежка медия “СветЪ”, фондация “Щедро сърце” и сдружение “Младежки департамент за европейска интеграция”.

– Концерт-спектакъл посветен на 1-ви ноември – ден на народните будители – в зала № 1 на НДК – организиран от Националния дворец на културата.

Инициативата беше под патронажа на Президента на Република България.

През 2006 г. беше проведен Втори национален младежки събор като част от идеята “СЪХРАНИ БЪЛГАРСКОТО”. Този път той носеше името на идеята “СЪХРАНИ БЪЛГАРСКОТО” и организатори бяха 2 сдружения – сдружение “Национално движение българско наследство” и сдружение “Младежки департамент за европейска интеграция”. Съпътстващите мероприятия бяха под формата на дискусии, изложби, прожекция на филм, дискусия с Президента, гала-спектакъл. За разлика от първия събор, този се отличаваше с по-голяма “разхвърляност” на ситуирането на мероприятията и със стегнат пропускателен режим, който позволи да влезнат хора, сдобили се с покани. Инициативата беше под патронажа на Президента на Република България.

През 2007 г. предстои да се проведе Трети национален младежки събор, част от идеята “СЪХРАНИ БЪЛГАРСКОТО”, чийто организатори още не са ясни. Колкото до името на Третия събор, по информация от официалната интернет страница на Президентството се подготвя названието да е свързано с патриотизма като точното описание е “Първа младежки патриотичен събор” (http://www.president.bg/news.php?id=2941). Националното обединение “Съхрани българското” пожелава успешно провеждане на Третия национален младежки събор и заявява своята готовност да окаже този път единствено логистична подкрепа при провеждането му. Това се налага защото националното обединение “Съхрани българското” започна през септември 2007 г. голяма българска инициатива от общонационално и общочовешко значение. По тази причина не бихме могли да съдействаме с пълната ни мощ.

Други инициативи и конкурси 2005, 2006, 2007

През 2006 г. беше проведена 8-месечна инициатива на сдружение “Младежки департамент за европейска интеграция” с име “СЪХРАНИ БЪЛГАРСКОТО – БЪДИ ЕВРОПЕЕЦ”. Това беше кампания с конкурсен характер. Тя включваше освен разпространение на картички с факти от българската история, но и конкурс за “8 най-добри факта от българската история”. Инициативата беше под патронажа на Президента на Република България.

Нашата вяра е в сподвижниците, които намерихме в нашето патриотично и креативно българско обществото. Ние се надяваме те да продължат започнатите от нас инициативи и смятаме, че ще подкрепят бъдещите ни кампании. Ние ще продължим да обогатяваме и развиваме идеята “СЪХРАНИ БЪЛГАРСКОТО” защото миналото, настоящето и бъдешето е изражение на делаТА на всички нас. Подкрепата ни за различни патриотични и обществено ефективни инициативи е гарантирана от многото ни съмишленици.

С уважение,

Национално обединение “Съхрани българското”
.

.

Be Sociable, Share!