Знаци


Стилизираното лого на заглавието на инициативата „СЪХРАНИ БЪЛГАРСКОТО“ съчетава в себе си идеята, че „БЪЛГАРСКОТО“ е обгърнато от природата, но това „обгръщане“ е дело на човешката мисъл и умение, а не на природните стихии. Първоначално идеята беше цветовете да са разменени, така че да се постигне внушението, че „БЪЛГАРСКОТО“ е създадено в центъра и с цената на кръвта, която е послужила за багрилно вещество при изписването на думата „СЪХРАНИ“.

Логото е създадено за

идеята

„съхрани българското“

Логото е създадено от „СветЪ“ ООД.

Логото „СЪХРАНИ БЪЛГАРСКОТО“ преплита в себе си миналото, настоящето и бъдещето. Това се постига като се акцентира на начина, по който е представена българската карта – древна мозайка, която е оцветена в настоящите цветове на българското знаме. Елементът „бъдеще“ се оприличава с погледа на първооснователя Кан Аспарух, който е отправил поглед към бъдещето на България.

Логото е създадено за

първа младежка бригада

„съхрани българското2005′“

Логото е създадено от „СветЪ“ ООД.

Логото „НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ СЪХРАНИ БЪЛГАРСКОТО“ пРЕДСТАВЛЯВА:

Елементи

– елемент 1: контур на карта на Република България

– елемент 2: знаме на Република България

– елемент 3: контур на разтворена лява ръка от китката до пръстите (затворени пръсти) – черен цвят

– елемент 4: контур на разтворена дясна ръка от китката до пръстите (затворени пръсти) – бял цвят

– елемент 5: горна дъга (НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ)

– елемент 6: долна дъга (СЪХРАНИ БЪЛГАРСКОТО)

Цветове

– цвят 1: черен

– цвят 2: бял

– цвят 3: червен

– цвят 4: зелен

Разположение

– разположение-център: контури на карта на България с тяло, оцветено в цветовете на националния трикольор.

– разположение-горна част: горна дъга (НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ)

– разположение-долна част: долна дъга (СЪХРАНИ БЪЛГАРСКОТО)

– разположение-лява част: елемент 3

– разположение-дясна част: елемент 4

Логото е създадено за

СДРУЖЕНИЕ

„НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ съхрани българското“

Логото е създадено от СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ СЪХРАНИ БЪЛГАРСКОТО“ И „СветЪ“ ООД.Be Sociable, Share!