Общо събрание на СНЦ НОСБ

август 23, 2011 от  
В категория Новини

СНЦ НОСБ насрочи дата за провеждане на Общо събрание на 28.09.2011 г. в гр. София, ул. 68 № 2Б, вз Симеоново-север, Витоша, от 18:00 ч. при следния дневен ред:

1. Приемане на годишния отчет за дейността на управителния съвет.
2. Констатиране и освобождаване от длъжност на членове на управителния съвет.
3. Избор на нов управителен съвет.
4. Приемане на програма на сдружението.
5. Други.

Съобщение за датата, часа, мястото и дневния ред на Общото събрание ще бъде разпространено, съгласно устава на Сдружението по член 11, ал. (3), т.1.

Be Sociable, Share!

Коментарите за изключени.