Банкови сметки


БАНКОВА СМЕТКА

за да ни подкрепите финансово по банков път:


IBAN КОД

BG70 finv 9150 1200 0234 05

(бе, ге, седем, нула, еф, ай, ен, ви, девет, едно, пет, нула, едно, две, нула, нула, нула, две, три, четири, нула, пет)

BIC код – FINVBGSF

„Първа инвестиционна банка“ АД

СНЦ „Национално обединение съхрани българското“

Be Sociable, Share!